UPUTE ZA KORIŠTENJE PLANERA

Planeru možete pristupiti putem linka https://planer.mostarrockschool.org/ ili klikom na “Raspored” link u meniju, kao i putem homepage-a, klikom na sekciju “Raspored”.

Prilikom prvog logina, vaši podaci su:
USERNAME: ime.prezime (sa afrikatima/kvačicama)
PASSWORD: ime123 (pokušati sa i bez afrikata)

Nakon prvog logina, svoj password možete promijenuti ulaskom na vaš profil. Pratite upute ispod i saznajte kako koristiti raspored, pristupiti profilu, bookirati i provjeriti termine, te prijaviti kvar u prostoriji.

Raspored možete koristiti i putem mobilnog telefona. Mobilni raspored sadrži iste opcije kao i desktop raspored, sa prilagođenim dizajnom.

RASPORED

Provjerite ili zakažite termine za vježbe, probe i časove.