Historijat

Još 1998. godine, u sklopu Muzičkog Centra Pavarotti, lokalna organizacija Apeiron napravila je prve korake u cilju pokretanja svojevrsne rock škole u Mostaru. Iako su aktivnosti bile kratkog vijeka, u muzičkom centru se nastavila gajiti ideja jednog urbanog, neklasičnog pristupa muzičkoj kulturi i centar je nastavio osiguravati prostor za probe lokalnim bendovima.

Historijat

Još 1998. godine, u sklopu Muzičkog Centra Pavarotti, lokalna organizacija Apeiron napravila je prve korake u cilju pokretanja svojevrsne rock škole u Mostaru. Iako su aktivnosti bile kratkog vijeka, u muzičkom centru se nastavila gajiti ideja jednog urbanog, neklasičnog pristupa muzičkoj kulturi i centar je nastavio osiguravati prostor za probe lokalnim bendovima.

Krajem 2011. godine, Orhan Maslo u suradnji sa holandskom organizacijom Musicians without Borders i Muzičkim centrom Pavarotti počinje raditi na oživljavanju ove ideje i pokreću se prvi koraci ka njenoj realizaciji.

Za pripremne aktivnosti projekta, sredstva osigurava Robert Bosch Fondacija, a programske aktivnosti se realiziraju zahvaljujući podršci ambasada Kraljevine Norveške i SAD-a.

Mostar Rock School počinje sa radom u augustu 2012. godine, kada dvadeset mladih muzičara iz Mostara (16 polaznika i 4 predavača) uzima učešće na ljetnom rock kampu u Makedoniji – Skopje Summer School, gdje nastaju i prvi školski bendovi. Nakon velikog koncerta u Skopju, mladi bendovi se predstavljaju i u Mostaru, što obilježava i početak prve školske godine mostarske škole rocka.

Prva Mostar Rock School generacija broji 55 redovnih polaznika, te servisira dodatnih četrdesetak muzičara iz Mostara i okoline. Kroz svoje aktivnosti i multikulturalni karakter, škola uspijeva steći nadasve pozitivan imidž, te interes za učešće u Mostar Rock School programu konstantno raste.

Sredinom 2014. godine, Mostar Rock School se registrira na lokalnom nivou sa ciljem da kroz svoje djelatnosti aktivno doprinosi oživljavanju sveobuhvatne urbane muzičke scene u Mostaru i Bosni i Hercegovini, te da kroz muziku kao sredstvo uvezuje mlade ljude u ostvarivanju njihovih zajedničkih ciljeva bez obzira na njihovu etničku, vjersku ili drugu pripadnost.  Da bude mjesto razmjene i saradnje, platforma podrške sa lepezom servisa za mlade muzičare i bendove u usponu.

Programska 2015/2016 godina, četvrta po redu je uspješno realizirna uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, koja je podržavala Mostar Rock School od samog početka aktivnosti. Početkom 2016 godine Rock škola Mostar ostaje bez sredstava jer se podrška za ovu petu programsku godinu nije mogla nastaviti iz razloga preusmjerenja prioriteta Norveške vlade. Nakon 10 mjeseci kriznog perioda, Rock škola Mostar je potpisala i zaključila trogodišnji ugovor sa Švedskom ambasadom u Sarajevu, u martu 2017 godine, i trogodišnji ugovor sa USAIDom u Bosni i Hercegovini, u maju 2017 godine. U augustu 2018 Rock škola je ponovo potpisala trogodišnji u govor sa Ambasadom Kraljevine Norveške, te  uspješno nastavlja sa dosadašnjim školskim aktivnostima.

U toku je osma po redu programska godina 2019/2020, a Mostar Rock School podržava Ambasada Kraljevine Norveške.