Program nastave za vokal za školsku godinu 2023/2024

Rock škola Mostar otvara poziv za upis članova za nastavni program 12-te Rock školske godine.

Individualna nastava (nastava jedan na jedan)

– nastava se održava u za to predviđenoj prostoriji Rock škole Mostar. Trajanje jednog školskog sata je 45 minuta. 

– nastava je u potpunosti prilagođena polazniku i podijeljena u tri razine ovisno o trenutnom nivou polaznika (utvrđeno audicijom) ; MORS BEGINNER, MORS INTERMEDIATE, MORS ADVANCED.

MORS BEGINNER – obuhvata nastavni plan i program prilagođen početnoj razini polaznika (u maksimalnom trajanju od 2 godine). Polaznici će učiti o osnovama (npr. tehnika disanja, impostacija, intonacija & ear training, vokalni registri). Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača, te kroz grupni i/ili session band program.

MORS INTERMEDIATE – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima sa višom razinom znanja. Polaznici će učiti o naprednijim tehnikama disanja (npr.fire breath), larynx-u (njegovoj anatomiji i utjecaju na pjevački stil), vokalnim registrima (mix registar), raznim neobičnim tehnikama pjevanja (npr. twang), osnovama harmonije (potrebno za npr. duete i višeglasje). Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača te kroz grupni i/ili session band program.

MORS ADVANCED– obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima naprednog znanja. Polaznik će učiti napredne tehnike disanja (npr SOVT tehnike), vokalni registar flageolet, rad na arpeggio (spoj svih registara), vokalna distorzija (razni oblici i primjene u pjevanju), riffs&runs (vokalni riffovi i ukrasi te rad na brzini, preciznosti i izdržljivosti), harmonija višeglasja i intervali (npr. back vokali) . Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača te kroz grupni i/ili session band program.

Vokal grupna nastava

– nastava se održava u grupama ovisno o trenutnom nivou polaznika 

– nastava se održava u trajanju od 60 minuta 

Polaznici će osim praktične primjene usvojenog na individualnoj nastavi učiti o glazbenim stilovima i njihovim vokalnim karakteristikama (npr.blues jazz rock, gospel, itd.), stage presents (gluma, kako suzbiti tremu i ponašati se na bini), muzička pismenost (note, intervali ,ljestvice), skupno muziciranje (zajedno sa ostalim polaznicima drugih odjela unutar škole).

Session band program

Polaznici koji prema procjeni predavača budu spremni svoje će naučeno znanje primjeniti kroz rad sa bendom i nastup na koncertu.