Program nastave za klavijature za školsku godinu 2023/2024

Rock škola Mostar otvara poziv za upis članova za nastavni program 12-te Rock školske godine.

Individualna nastava (nastava jedan na jedan)

– nastava se održava u za to predvidenoj prostoriji Rock škole Mostar. Trajanje jednog školskog sata je 45 minuta. 

– nastava je u potpunosti prilagođena polazniku i podijeljena u tri razine ovisno o trenutnom

nivou polaznika (utvrđeno audicijom) MORS BEGINNER, MORS INTERMEDIATE,MORS ADVANCED.

MORS BEGINNER – obuhvata nastavni plan i program prilagođen početnoj razini polaznika (u maksimalnom trajanju od 2 godine). Polaznici će učiti o osnovama sviranja (npr.postavka prstiju, ljestvice, akordi, sviranje klavira sa dvije ruke, razdvajanje ruku tijekom sviranja, itd.).

Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača, te kroz grupni i/ili session band program.

MORS INTERMEDIATE – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima sa višom razinom znanja. Polaznici će učiti o naprednijim tehnikama sviranja kao što su: sviranje klavirskih obrada sa kompliciranijim klavirskim pratnjama, metodama sviranja drugih instrumenata sa tipkama (El. Klavir, Clavinet, Hammond Orgulje i Synth), osnovama postavki zvuka na određenim instrumentima, osnovama improvizacije, te ostale stvari koje predavač utvrdi da su potrebne pojedinačnom učeniku.

Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača te kroz grupni i/ili session band program.

MORS ADVANCED – obuhvaća nastavni plan i program prilagođen polaznicima naprednog znanja. Polaznik će učiti napredne tehnike sviranja klavijatura. Najveći fokus će biti na unaprjeđenju improvizacije, naprednijim metodama postavki zvuka u bendu, te naprednijim teoretskim znanjima o harmoniji i ljestvicama. Također će poseban fokus biti pristup raznim žanrovima muzike.

Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača te kroz grupni i/ili session band program.

Grupna nastava

Nastava se održava u grupama ovisno o trenutnom znanju polaznika.

Nastava se održava u trajanju od 60 minuta.

Polaznici će osim praktične primjene usvojenog na individualnoj nastavi učiti o: ljestvicama i prirodnim akordima unutar ljestvica, osnovama harmonije, kreaciji zvuka u svrhu imitacije zvuka iz određene pjesme ili u svrhu autorskog rada, tehničkoj strani instrumenta kroz MIDI protokole i razne pedale.

Session band program

Polaznici koji prema procjeni predavača budu spremni svoje će naučeno znanje primjeniti kroz rad sa bendom i nastup na koncertu.