Program nastave za bas gitaru za školsku 2023/2024 godinu:

Rock škola Mostar otvara poziv za upis članova za nastavni program 12-te Rock školske godine.

Individualna nastava (nastava jedan na jedan)

– Nastava se održava u za to predviđenim prostorijama Rock škole Mostar.Trajanje jednog školskog sata je 45 minuta.

– Nastava je u potpunosti prilagođena polaznicima i podijeljena u tri razine ovisno o trenutnom nivou polaznika koje je utvrđeno audicijom i to:

MORS BEGINNER

MORS INTERMEDIATE

MORS ADVANCED

MORS BEGINNER – obuhvata nastavni plan i program prilagođen početnom nivou znanja polaznika (u maksimalnom trajanju od 2 godine). Polaznici će se upoznati sa samim instrumentom i načinom rada na pojačalu te ulogom bas gitare u kombo sastavu.Zatim pravilno držanje instrumenta te osnove tehnike sviranja lijeve i desne ruke (sviranje prstima-fingerstyle i sviranje trzalicom). Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama raznih stilova glazbe (rock,pop,blues,funk,reggae…) te kroz grupni i/ili session program. Također će se učiti i osnove glazbene teorije, osnovne notne vrijednosti, akordi i njihova arpeđa te osnovne ljestvice.

MORS INTERMEDIATE – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima sa višom razinom znanja.Polaznici će učiti naprednije tehnike sviranja desne (slap/pop, palm muting,rake..) i lijeve ruke (hammer on, pull off, ghost note, harmonici..). Na ovoj razini se uče povijest i način sviranja raznih glazbenih pravaca i ritmova (rock, pop, blues, r'nb, funk, reggae, latin, jazz, metal…).

Sviranje neparnih mjera i ritmova(5/4,7/4,7/8,9/8,11/8…).Osnove triolskih ritmova (shuffle, swing). Obrađivat će se i napredniji dio osnovne teorije glazbe (složenije notne vrijednosti i ritmika, intervali, prošireni akordi i njihova arpeđa, razne ljestvice…), te komponiranje bas dionica i poticanje kreativnosti i aranžiranja u bendu.Napredniji pristup pojačalu i značaj ekvilajzera na samoj gitari i pojačalu kod stvaranja tona te osnove korištenja efekata za bas. Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama raznih stilova glazbe te kroz grupni i/ili session program.

MORS ADVANCED – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima naprednog znanja. Polaznici će učiti:

– Značaj interlockinga sa bubnjevima i pristup sviranja u ritam sekciji (laid back, on the top i ahead sviranje)

– Upoznavanje sa radom velikana bas gitare (J Jamerson, J Pastoius, M Miller, V Wooten, itd) i analiziranje njihovog stila, zvuka, i samih bas linija

– Walking bass i osnove jazz i improvizirane glazbe

– Solo bas i koncepti improviziranja

– Napredniji dio osnova teorije glazbe (stupnjevi dijatonskih ljestvica i funkcionalna harmonija, modusi i druge ljestvice, složeni akordi i njihova arpeđa…)

– Složeni metrički koncepti i poliritmija

– Vježbanje  sa metronomom i razvijanje  unutarnjeg osjećaja za tempo

– Osnove sviranja kontrabasa

Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama raznih stilova glazbe te kroz grupni i/ili session program.

Grupna nastava bas gitare

Nastava se održava u grupama ovisno o trenutnom nivou polaznika.Trajanje nastave se određuje u zavisnosti od programa. Polaznici će osim praktične primjene usvojenog na individualnoj nastavi učiti i:

– Osnovama glazbene teorije i glazbene pismenosti

– Grupno sviranje (sviranje zajedno sa ostalim polaznicima Rock škole-Drum & Bass sessioni, Jam sessioni…)

– Glazbeni stilovi (nastanak i povijest, karakteristike i predstavnici)

– Stage presence i psihologija nastupa (kako se ponašati na bini, kako suzbiti tremu..)

– Bass talk (povijest bas gitare i pojačala, brendovi i sl.)

Session band program

Polaznici koji prema procjeni predavača budu spremni, svoje će naučeno znanje primjeniti kroz rad sa bendom i nastup na koncertu.