Program nastave za bubnjeve za školsku godinu 2023/2024

Rock škola Mostar otvara poziv za upis članova za nastavni program 12-te Rock školske godine.

Individualna nastava (nastava jedan na jedan)

– nastava se održava u za to predviđenim prostorijama Rock škole Mostar. Trajanje jednog školskog sata je 45 minuta. 

– nastava je u potpunosti prilagođena polazniku i podijeljena u tri razine ovisno o trenutnom nivou polaznika (utvrđeno audicijom) MORS BEGINNER, MORS INTERMEDIATE, MORS ADVANCED

MORS BEGINNER – obuhvata nastavni plan i program prilagođen početnom nivou znanja polaznika (u maksimalnom trajanju od 2 godine). Polaznici će učiti o osnovama ( npr. pravilne postavke sviranja bubnjeva, pravilno držanje palica, pravilno sviranje pedala, činela… ) Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama svih stilova muzike (rock, funk, reggae, jazz…) te kroz grupni (Drum Tehnika) program gdje se upoznaju sa notama i sviraju  jednostavne drum rudimente (Singles, Doubles, Paradidles…) ili Session Band Program.

MORS INTERMEDIATE – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima sa višom razinom znanja. Polaznici će raditi na primjeni rudimenata kroz ritmove i prelaze kao i sviranju složenijih ritmova svih stilova muzike (npr. Tx Shuffle, Mozambique, Swing, Samba, Songo, Halftime Shuffle…) sa posebnim naglaskom neparnih ritmova i ostinata ( 5/4, 7/8, 9/8…), a na kraju programa završni rad je na pjesmi Solo Bubnjevi. Polaznici će praktično primjenjivati naučeno kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača kao i kroz grupni Drum Tehnika program (sviranje složenijih rudimenata uz čitanje nota – site reading)  ili Session Band Program.

MORS ADVANCED ( SESSION DRUMMER LEVEL PRO) – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima naprednog znanja. Radi složenosti programa dostupan je samo u + paketu. Polaznik će učiti:

– Filozofija sviranja (fokus na bitne stvari pri radu na pjesmi u studiu) 

– Štimanje bubnjeva prema ključu pjesme

– Tri postavke metronoma (razne vrste sviranja uz metronom)

– Rad na smišljanju aranžmana bubnjeva za određenu pjesmu 

– Mikrofoni (postavke mikrofona za snimanje u studiu)

– Editing snimljenih bubnjeva u Pro Tools-u

– Korištenje studijskih komponenti: Kompresor, Gate, Ekvilajzer, Reverb… (Pro Tools)

– Završni rad je snimanje audio i video materijala određenih Drumless pjesama

Bubnjevi grupna nastava

 nastava se održava u grupama ovisno o trenutnom nivou polaznika. Trajanje nastave se određuje u zavisnosti od programa. Polaznici će osim praktične primjene usvojenog na individualnoj nastavi učiti i: 

– HARMONIJA ili Muzička pismenost (note, intervali ,ljestvice)

– GRUPNO SVIRANJE – Sviranje zajedno sa ostalim polaznicima drugih odjela unutar škole  (npr. Drum & Bass sessioni, Jam Sessioni…) 

– DRUM TEHNIKA  – Vježbanje rudimenata uz čitanje nota

DRUM TALK:

– Povijest bubnjeva. Polemika vezana za razne vrste i brandove bubnjeva, sponzorstva..itd.. 

– Preslušavanje starih  legendarnih audio materijala kao i gledanje dokumentarnih filmova uz razgovor vezano za temu…

– MASTER CLASSES (gostovanja poznatih bubnjara) 

– SESSION BAND PROGRAM – polaznici koji prema procjeni predavača budu spremni svoje će naučeno znanje primjeniti kroz rad sa bendom i nastup na koncertu.