HISTORIJAT
Portfolio

Još 1998. godine, u sklopu Muzičkog Centra Pavarotti, lokalna organizacija Apeiron napravila je prve korake u cilju pokretanja svojevrsne rock škole u Mostaru. Iako su aktivnosti bile kratkog vijeka, u muzičkom centru se nastavila gajiti ideja jednog urbanog, neklasičnog pristupa muzičkoj kulturi i centar je nastavio osiguravati prostor za probe lokalnim bendovima.

Krajem 2011. godine, Orhan Maslo u suradnji sa holandskom organizacijom Musicians without Borders i Muzičkim centrom Pavarotti počinje raditi na oživljavanju ove ideje i pokreću se prvi koraci ka njenoj realizaciji.

Za pripremne aktivnosti projekta, sredstva osigurava Robert Bosch Fondacija, a programske aktivnosti se realiziraju zahvaljujući podršci ambasada Kraljevine Norveške i SAD-a.

Mostar Rock School počinje sa radom u augustu 2012. godine, kada dvadeset mladih muzičara iz Mostara (16 polaznika i 4 predavača) uzima učešće na ljetnom rock kampu u Makedoniji - Skopje Summer School, gdje nastaju i prvi školski bendovi. Nakon velikog koncerta u Skopju, mladi bendovi se predstavljaju i u Mostaru, što obilježava i početak prve školske godine mostarske škole rocka.

Prva Mostar Rock School generacija broji 55 redovnih polaznika, te servisira dodatnih četrdesetak muzičara iz Mostara i okoline. Kroz svoje aktivnosti i multikulturalni karakter, škola uspijeva steći nadasve pozitivan imidž, te interes za učešće u Mostar Rock School programu konstantno raste.

Sredinom 2014. godine, Mostar Rock School se registrira na lokalnom nivou sa ciljem da kroz svoje djelatnosti aktivno doprinosi oživljavanju sveobuhvatne urbane muzičke scene u Mostaru i Bosni i Hercegovini, te da kroz muziku kao sredstvo uvezuje mlade ljude u ostvarivanju njihovih zajedničkih ciljeva bez obzira na njihovu etničku, vjersku ili drugu pripadnost.  Da bude mjesto razmjene i saradnje, platforma podrške sa lepezom servisa za mlade muzičare i bendove u usponu.

U toku je četvrta po redu, programska godina 2015/2016, a realizira se uz podršku ambasade Kraljevine Norveške, koja podržava Mostar Rock School od samog početka aktivnosti.


Copyright © Mostar Rock School 2014. All rights reserved. Design: G. Tiro